REPEAT SENTENCE

Trong bài thi PTE Speaking

Tips and Tricks: Repeat Sentence

• Listen attentively
• Speak after microphone opens
• Speak with correct fluency
• Try to pronounciate each and every word clearly

Tin Tức PTE

Mẹo Nâng Điểm Trong Phần Thi PTE Read Aloud

Phần “Read Aloud” là một phần quan trọng trong bài thi PTE Academic Speaking và...

PTE Có Dễ Hơn IELTS Không? So Sánh Hai Bài Thi

PTE là gì và thi PTE có dễ hơn IELTS không? Đây là hai câu...

Thông tin cơ bản về bài thi PTE Academic

Từ việc tổng hợp các câu hỏi thí sinh thường gửi qua Fanpage của PTE...